KONTAKT

VGK ChipTuning 

 

Łódź

 

Numer tekefonu

+48 603 350 999

 

Adres email database.ecu@gmail.com

database.ecu@gmail.com

VGK

Data Base ECU

05 maja 2024

Silnik Diesla - przykładowe mapy dla  DPF OFF i EGR OFF

Opisane parametry dotyczą kontroli funkcji filtra cząstek stałych oraz zaworu EGR w silniku. Krzywa histereza górna i dolna wyłączenia EGR przy dużej ilości wtryskanego paliwa (histerezy te oznaczają maksymalną dawkę paliwa, po przekroczeniu której zawór recyrkulacji zostanie zamknięty), przełączniki aktywacji i dezaktywacji filtra cząstek stałych oraz adaptacji czujników, pozwalają dezaktywować różne funkcje układu wydechowego (podano przykładowe mapy dezaktywacji DPF). Oprócz powyższych map modyfikuje się również tabele błędów DTC, lub również mapy wartości zadanych masy powietrza (w przypadku zamknięcia zaworu EGR).

 

 

 

 

 

 

Upper hysteresis shut-off curve for large injected fuel quantity
AirCtl_qHi_CUR                              25x1 

 

Lower hysteresis shut-off curve for large injected fuel quantity
AirCtl_qLo_CUR                              25x1 

 

Switch for particulate filter activation replace value in case of EEPROM error
PFlt_swtActvSubs_C                         1x1

 

Switch for deactivating particulate filter functionality
PFlt_swtActv_C                                  
1x1

 

Switch for indicating sensor present or not in TOxiCatUs
Exh_swtSensTOxiCatUs_C              1x1

 

Switch for sensor adaptation of upstream particle filter
Exh_swtSensCfgTPFltUs_C             1x1