Opisane parametry dotyczą kontroli funkcji filtra cząstek stałych oraz zaworu EGR w silniku. Krzywa histereza górna i dolna wyłączenia EGR przy dużej ilości wtryskanego paliwa (histerezy te oznaczają maksymalną dawkę paliwa, po przekroczeniu której zawór recyrkulacji zostanie zamknięty), przełączniki aktywacji i dezaktywacji filtra cząstek stałych oraz adaptacji czujników, pozwalają dezaktywować różne funkcje układu wydechowego (podano przykładowe mapy dezaktywacji DPF). Oprócz powyższych map modyfikuje się również tabele błędów DTC, lub również mapy wartości zadanych masy powietrza (w przypadku zamknięcia zaworu EGR).

Upper hysteresis shut-off curve for large injected fuel quantity
AirCtl_qHi_CUR                              25x1 

 

Lower hysteresis shut-off curve for large injected fuel quantity
AirCtl_qLo_CUR                              25x1 

 

Switch for particulate filter activation replace value in case of EEPROM error
PFlt_swtActvSubs_C                         1x1

 

Switch for deactivating particulate filter functionality
PFlt_swtActv_C                                  1x1

 

Switch for indicating sensor present or not in TOxiCatUs
Exh_swtSensTOxiCatUs_C              1x1

 

Switch for sensor adaptation of upstream particle filter
Exh_swtSensCfgTPFltUs_C             1x1

Silnik Diesla - przykładowe mapy dla  DPF OFF i EGR OFF

Stosunek powietrza do paliwa AFR w silniku benzynowym

 

Stosunek powietrza do paliwa w silniku benzynowym jest kluczowym parametrem wpływającym na jego wydajność i efektywność. Aby obliczyć odpowiedni stosunek, należy przede wszystkim wiedzieć, ile powietrza zasysa silnik i ile paliwa jest dostarczane do silnika na jeden cylinder.

 

 

      Air/Fuel Ratio Limits

 

    6,0:1 Limit pracy bogatej
    9,0:1 Niska moc, czarny dym
   11,5:1 Bogaty najlepszy moment obrotowy w WOT
   12,5:1 Bezpieczna najlepsza moc w WOT
   13,2:1 Najlepszy moment obrotowy przy WOT
   14,7:1 Chemicznie idealny
   15,5:1 Ubogie, lekkie obciążenie, częściowo przepustnica
   16,2:1 Najlepsza ekonomiczność, częściowe otwarcie przepustnicy
   18-22:1 Limit pracy ubogo

 

 

Do określenia AFR służy sonda lambda. Jest to czujnik mierzący ilość tlenu w spalinach, co pozwala określić stosunek powietrza do paliwa w silniku. Dzięki tej informacji komputer samochodu może dostosowywać mieszankę paliwową.

 

Istnieją trzy główne rodzaje sond lambda: jedno- i dwuprzewodowe oraz szerokopasmowe. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i wpływ na efektywność spalania mieszanki paliwowej. Warto dbać o regularną kontrolę sondy lambda. Sondy jak inne elementy silnika, również ulegają zestarzeniu i przy nieprawidłowym działaniu mogą dostarczać przekłamane informacje do sterownika ECU, co w efekcie prowadzi do nieprawidłowej  regulacji paliwowo - powietrznej, a to może skutkować błędami na desce rozdzielczej, zwiększonym zużyciem paliwa lub nawet poważniejszymi uszkodzeniami katalizatora czy silnika.

 

Dbając o odpowiedni stosunek paliwa do powietrza, możemy zoptymalizować działanie naszego silnika benzynowego i cieszyć się jego pełnym potencjałem.

Stosunek paliwa powietrza – co to takiego?

 

Stosunek paliwa powietrza, inaczej zwany stosunkiem AFR (Air-Fuel Ratio), określa ilość paliwa potrzebną do spalenia jednostki powietrza w silniku. Jest to istotny parametr wpływający na wydajność i ekonomiczność pracy silnika.

Stosunek paliwa powietrza w silniku Diesla

 

W silniku Diesla stosunek paliwa powietrza jest zazwyczaj wyższy niż w silnikach benzynowych i wynosi około 18:1. Jest to spowodowane specyfiką spalania ropy w silniku Diesla, gdzie paliwo jest wstrzykiwane bezpośrednio do komory spalania, a nie miesza się z powietrzem przed spaleniem.

Wiadomo że zachowanie odpowiedniego stosunku wpływa na ekonomię i jakość spalin, ale w silnikach wysokoprężnych głównym problemem (poza ograniczeniami mechanicznymi) jest temperatura spalin i tu trzeba uważać... 

 

Koszty

      chiptuningu mogą się różnić w zależności od modelu samochodu, typu sterownika ECU oraz zakresu modyfikacji. Stosując oryginalne oprogramowanie poszerzam do maximum bezpieczeństwo przeprowadzenia usługi co również ma wpływ na późniejsze korzystanie z pojazdu  . Diagnostyka podczas tuningu jest niezbędna do precyzyjnego dostosowania parametrów silnika. Ważne jest skorzystanie z usług profesjonalistów, aby uniknąć potencjalnych ryzyk i zmniejszyć koszty naprawy w przyszłości.

Chiptuning 

  - to proces modyfikacji oprogramowania sterującego silnika samochodu w celu zwiększenia jego wydajności. Podczas chiptuningu przeprowadza się zmiany w parametrach takich jak ciśnienie turbosprężarki, czas wtrysku paliwa czy moment zapłonu. Dodatkowo, AdBlue, DPF i EGR są elementami systemu kontroli emisji spalin, które można zoptymalizować podczas chiptuningu. AdBlue jest stosowany w celu redukcji emisji tlenków azotu, DPF służy do filtracji cząstek stałych, a EGR reguluje recyrkulację spalin. Chiptuning może zapewnić większą moc, moment obrotowy oraz oszczędność paliwa, przy odpowiedniej konfiguracji.

KONTAKT

VGK ChipTuning 

 

Łódź

 

Numer tekefonu

+48 603 350 999

 

Adres email database.ecu@gmail.com

database.ecu@gmail.com

VGK

Data Base ECU

 Tuning Info